Antoni Klepacki z żoną Stanisławą, Korelicze 1936

Założycielem zespołu Kontro był urodzony w 1906 r. emerytowany nauczyciel muzyki. Wszyscy, z którymi o nim rozmawialiśmy – członkowie zespołu, dawni znajomi, rodzina, podkreślają, że był człowiekiem wielkiej pasji. Była nią właśnie muzyka, w szczególności muzyka tradycyjna, taniec, śpiew. Pasję tę konsekwentnie przekazywał uczniom do przejścia na emeryturę w 1969 r.

Antoni Klepacki urodził się w prawdopodobnie w Świrydowiczach lub Smorgoniach, położonych na historycznej Wileńszczyźnie, dziś na terenie Białorusi, a słynnych z działającej tam od XVI w „Niedźwiedziej Akademii”. Jego ród wywodził się z wsi Klepacze w Ziemi Drohiczyńskiej. Do dziś jego dawni uczniowie pamiętają, że mówił z wyraźnym, śpiewnym, kresowym akcentem. W 1932 r. ukończył wyższe kursy nauczycielskie organizowane przez Wileńskie Seminarium Nauczycielskie. Jednym z kursantów był w tym samym czasie Tadeusz Sygietyński. Być może późniejszy założyciel zespołu Mazowsze, pozostawał później dla Antoniego Klepackiego odniesieniem w pracy na niwie popularyzowania folkloru. Od 1932 roku pracował Antoni Klepacki jako nauczyciel, między innymi w Koreliczach, Hurnowiczach, Radoszkowicach.

II Wojna Światowa zmieniła kresowy świat, zmiana granic, przesiedlenia odcisnęły się też na Rodzinie Klepackich. Antoni, w czasie kampanii wrześniowej, służył w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, dochodząc w wojsku do stopnia plutonowego.

O zamieszkaniu pod Mławą zadecydował powojenny przypadek. Z opowieści rodziny, wiemy, że gdy po zawierusze wojennej starali się wrócić do siebie, los przywiódł rodzinę Klepackich pod Mławę. Wcześniej Klepaccy przebywali na robotach w okolicach Ostródy, pracując jak wielu mieszkańców Wileńszczyzny u „bauera” czyli w niemieckim gospodarstwie rolnym. Wreszcie gdy we troje wracali do domu, wozem na który spakowano skromny dobytek, los doprowadził ich na Ziemię Zawkrzeńską. W Kuklinie, już po stronie polskiej, lecz więc stosunkowo blisko od granicy z przedwojennymi Prusami Wschodnimi, sowieci zarekwirowali mu konia. Spowodowało to, że… został w małej wiosce Kuklin pod Mławą na kilka lat. Kontynuował tu pracę nauczycielską, rozwijając działalność wiejskiej, czteroklasowej szkoły i doprowadzając ją do stanu szkoły siedmioklasowej. Pan Klepacki był bardzo zaangażowanym nauczycielem, wychowawcą i mając na względzie harmonijny rozwój młodzieży zorganizował tu na przykład boisko do siatkówki, ucząc wiejską dzieciarnię i młodzików tej gry.

Od roku 1948 pracował już w Liceum Pedagogicznym w Mławie. Od 1948 do 1969 r., czyli do czasu przejścia na emeryturę, uczył tam gry na skrzypcach, muzyki i śpiewu. W Liceum Pedagogicznym założył i przez wiele lat prowadził żeński Chór Osiemnastka (chór tworzyło właśnie 18 dziewcząt). Dla tego zespołu opracował ponad 150 aranżacji popularnych utworów.

Był autorem pierwszego powojennego Mławskiego Hejnału.
Antoni Klepacki odszedł po długiej chorobie w roku 1984. Do końca starał się prowadzić zespół.
Kontro zaprzestało działalności w roku 1985.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzinie Pana Antoniego Klepackiego, za udzielnie informacji, oraz udostępnienie fotografii z rodzinnego archiwum.

Kaja Prusinowska

Antoni Klepacki z żoną Stanisławą i wnuczką, lata 80

Share This
Skip to content